page_head_bg

Om oss

Velkommen til IDEA!

Oppdraget til gruppen

--- "Betjene kunder med de beste produktene, og tjene samfunnet med utviklingen av bedriften"

Oppdraget til konsernet inkluderer forståelsen av fortiden og nåtiden til de ansatte i konsernet, samt forventninger og vurderinger for fremtiden, og legemliggjør den grunnleggende drivkraften til konsernet for å sikre bærekraftig utvikling."Betjene kundene med de beste produktene" er målet for de ansatte i konsernet;"tjene samfunnet med utviklingen av bedriften" reflekterer rollen og ansvaret til de ansatte i gruppen for å fremme sosial fremgang.

about-1

Gruppens verdier

--"Fortsett å skape større verdier for samfunnet og bedriften"

about-3

For landet vil konsernet fremme felles utvikling av relaterte næringer og fremme kontinuerlig fremgang i samfunnet ved å skape en bedrift i verdensklasse.

For produktbrukere og leverandører er konsernet forpliktet til utviklingen av kjernenæringskjeden, basert på prinsippet om vinn-vinn samarbeid, og søker oppstrøms og nedstrøms selskaper med partnere for å utfylle hverandre og vokse sammen.

For ansatte er konsernet overbevist om at uten fornøyde medarbeidere vil det ikke være produkter av høy kvalitet og kundeservice.Utviklingen av selskapet er nært knyttet til de ansattes personlige vekst.Konsernet oppmuntrer til forbedring av ansattes egenverd, og gir en utviklingsplattform og et bredt rom for medarbeidervekst, slik at hver enkelt ansatt kan spille fullt ut med sitt personlige potensial, og gi talentgaranti for en sunn og stabil utvikling av konsernet. .

Konsernets verdier inkluderer også kravene til selskapets interne verdier og tro, spesielt fremme av engasjement, integritet og felles utvikling.Bare ved å følge troen på dedikasjon, integritet og felles utvikling, kan kreativitet stimuleres, teamarbeidsånd kan dyrkes, og større verdi kan kontinuerlig skapes for samfunnet og bedriften.

Konsernets forretningsformål

--"Markedsorientert, kundesentrert, jakten på kundetilfredshetstjenester"

Næringsformålet er det grunnleggende kriteriet for næringsvirksomhet.Konsernet er en forskning og utvikling, produksjon og distributør av finkjemikalier.Våre tjenester inkluderer ikke bare å forbedre produksjonsprosessene, stabilisere produktkvaliteten, redusere produksjonskostnadene og levere førsteklasses produkter, men også vektlegge omhyggelig, hensynsfull og menneskeorientert kundeservice."Markedsorientert, kundesentrert og jakten på kundetilfredshetstjenester" legemliggjør konsernets forretningsfilosofi om å være markedsorientert og kundetilfreds.

Produkter er livet til en bedrift.Uten tilfredsstillende produkter vil det ikke være fornøyde kunder, og uten fornøyde kunder vil det ikke være noen fremtid for utviklingen av bedriften.Derfor, basert på produkter, er markedsorientert og kundesentrert det grunnleggende i vår virksomhet.

Samfunnets fremgang er uendelig, utviklingen av markedsetterspørselen er uendelig, og vår jakt på kundetilfredshet produkter og tjenester vil heller aldri ta slutt.

about-4

Konsernets bedriftsånd

--"Reformer og innovasjon, grip dagen, jobb hardt og jobb hardt, lagarbeid"

about-6

Reform- og innovasjonsånd

Utviklingen av den kjemiske produksjonsindustrien endrer seg for hver dag som går, og konkurransen er veldig hard.Hvis konsernet skal strebe etter å bli en produsent i verdensklasse, må det fortsette med kontinuerlige reformer og innovasjon.Reform og innovasjon legemliggjør streben og motivasjonen til Tiande Group til å overleve midt i endringer, utvikle seg midt i endringer og strebe etter å bli et selskap i verdensklasse midt i endringer.

about-7

Streb etter dagens ånd

I dagens raskt skiftende miljø for bedriftsutvikling, har markedsresponshastigheten blitt den grunnleggende kvaliteten som bestemmer bedriftens overlevelse.Å følge ånden om å gripe dagen, tilpasse seg endringer og kjempe mot tiden er en viktig garanti for en bærekraftig utvikling av konsernet.Effektivitet er nøkkelen til bedriftsutvikling.Videreføre ånden av å gripe dagen og forbedre arbeidseffektiviteten, og til slutt nå målet om å forbedre bedriftens effektivitet og fremme rask bedriftsutvikling.

about-8

Hardtarbeidende entreprenørskap

Den hardtarbeidende entreprenørånden som konsernet forfekter, er ikke en nøysom økonomi under forholdene til en småbrukers økonomi.Det er kampånden som aldri krymper i møte med vanskeligheter, dedikasjonsånden som er villig til å tåle vanskeligheter, og ånden til å aldri bli fornøyd, og jakten på fremgang.Å skape vår virksomhet med en entreprenørånd, og å oppmuntre ansatte til å jobbe hardt med en entreprenørånd, er behovet for konsernet å "skape en bedrift i verdensklasse", som gjenspeiler hardt arbeid, engasjement og streben etter maksimal effektivitet i bruken av bedriftens ressurser.tenkte på.

about-5

Ånd av teamarbeid

Teamarbeidsånden er garantien for bærekraftig og sunn utvikling av en bedrift.Hver ansatt i gruppen må følge ånden av teamarbeid, etablere et overordnet konsept, et overordnet konsept og konseptet om felles vekst.De kan virkelig forenes for det felles målet og gi full spill til de felles målene fra bedriftens høyde.Potensial, for å oppnå effekten av én pluss én større enn to.